طرح های گردشگری
ردیف موضوع قرارداد  تاريخ قرارداد  نام كارفرما
1

طرح جامع مجتمع فرهنگی پل زمانخان

1368

دفتر فنی استانداری چهارمحال وبختیاری

2

طرح دهکده تفریحی ـ فرهنگی در پل زمانخان

1368

دفتر فنی استانداری چهارمحال وبختیاری

3

طرح جامع اراضی حاشیه دریاچه زاینده‌رود

1369

سازمان عمران زاینده‌رود

4

دهکده تفریحی ـ فرهنگی ـ توریستی زاینده‌رود

1369

سازمان عمران زاینده‌رود

5

طرح جامع توریستی حاشیه زاینده‌رود
(از چلگرد تا دریاچه سد)

1371

دفتر فنی استانداری چهارمحال وبختیاری

6

دهکده تفریحی ـ توریستی چشمه دیمه

1371

دفتر فنی استانداری چهارمحال وبختیاری

7

طرح پارک بزرگ توسعه یکم منطقه ‌آزاد چابهار

1372

سازمان منطقه‌آزاد چابهار

8

طرح جامع اراضی ناژوان

1376

شهرداری اصفهان

9

طرح جامع اراضی حاشیه تالاب چغاخور

1377

سازمان ایرانگردی ـ جهانگردی استان چهارمحال‌وبختیاری

10

طرح جامع توریستی اراضی سرعین سبز

1377

استانداری اردبیل

11

طرح‌ جامع محوطه تفریحی ـ فرهنگی کوهرنگ

1378

دانشگاه علوم‌پزشکی شهرکرد

12

طرح تفصیلی اراضی ناژوان

1381

شهرداری اصفهان

13

طرح جامع گردشگری استان اصفهان

1381

سازمان نوسازی و بهسازی اصفهان

14

طرح بازارهای روز اصفهان

1382

شهرداری اصفهان ـ سازمان میادین میوه و تره‌بار

15

طرح تفصیلی مجتمع گردشگری هزارجریب 

1383 

شرکت سرمایه‌گذاری ایرانگردی ـ جهانگردی 

16

طرح راهبردی گسترش دهکده تفریحی ـ فرهنگی زاینده‌رود  

1385 

سازمان عمران زاینده‌رود 

17

طرح راهبردی ـ ساختاری ـ عملیاتی توسعه و مدیریت منابع و.... سازمان میراث فرهنگی استان

1387

سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع دستی‌وگردشگری استان اصفهان

18

طرح ساختاری و تفصیلی گردشگری اراضی حاشیه سد گلفرج ارس (600 هکتار)

1389

منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس

19

طرح راهبردی - ساختاری و عملیاتی توسعه گردشگری استان چهارمهال بختیاری

1390

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

20

بازنگری طرح جامع و تهیه طرح تفصیلی اراضی  حاشیه تالاب چغاخور

1390

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان  چهارمحال و بختیاری

21

مطالعات تکمیلی مناطق نمونه گردشگری استان  چهارمحال و بختیاری

1391

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

22

مطالعات و برنامه ریزی پروژه های اقماری منطقه نمونه چغاخور با تاکید بر روستای هدف  گردشگری آورگان

1391

سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان چهارمحال و بختیاری

23

طرح جامع و تفصیلی اراضی بابادگان در حاشیه دریاچه سد زاینده رود

1391

شرکت جهاد خانه سازی اصفهان
نام:  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل:  نمایش داده نمی شود.  
نظر شما :  
     تعداد کل صفحات:1 |  
شماره صفحه:  


Gastoon Gastoon
15/7/1392 10:58:29 ب.ظ
AFAICT you've covreed all the bases with this answer!
پاسخ: Regard