طرح های آماده سازی اراضی
ردیف

موضوع قرارداد

تاريخ قرارداد نام كارفرما
1

طرح آماده‌سازی اراضی شاهین‌شهر، 17 هکتار 

1364

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان اصفهان 

آماده‌سازی زمین برای اسکان در سروستان شهرضا 

1368

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان اصفهان 

 3

طرح آماده‌سازی اراضی سده لنجان، 50 هکتار 

1369

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان اصفهان 

 4

طرح آماده‌سازی اراضی شمال‌غرب نجف‌آباد، 75 هکتار 

1369

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان اصفهان 

 5

 طرح آماده‌سازی در شهر زاهدان، 130 هکتار

1369

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان سیستان وبلوچستان 

6

طرح آماده‌سازی شهرک صنعتی کلاته کامبوزیا زاهدان 

1370

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان سیستان و بلوچستان 

طرح آماده‌سازی اراضی منظریه شهرکرد، 670 هکتار (مرحله اول) 

1370

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان چهارمحال‌وبختیاری 

 8

طرح آماده‌سازی اراضی منظریه خمینی‌شهر،182 هکتار 

1371

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان اصفهان 

 9

 طرح آماده‌سازی اراضی شهرجدید رامشار، 130 هکتار

1371

شرکت عمران شهرجدید رامشار 

 10

10 طرح آماده‌سازی اراضی شهرجدید طیس، 130 هکتار

1371

شرکت عمران شهرجدید طیس

 11

 طرح آماده‌سازی در اراضی چابهار، 100هکتار (مرحله اول و دوم)

1372

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان سیستان وبلوچستان 

12

طرح آماده‌سازی اراضی قطب صنعتی منطقه آزاد چابهار، 600 هکتار 

1374

سازمان منطقه آزاد چابهار 

13

طرح آماده‌سازی اراضی کارگاه‌های غیرآلاینده، 140 هکتار 

1375

سازمان منطقه آزاد چابهار 

14

 طرح آماده‌سازی اراضی تفریحی ـ فرهنگی منطقه آزاد چابهار، 600 هکتار

1375

سازمان منطقه آزاد چابهار 

15

طرح آماده‌سازی اراضی مسکونی منطقه آزاد چابهار،300 هکتار 

1375

سازمان منطقه آزاد چابهار 

16

بهسازی سایت 1 فولاد مبارکه 

1375

فولاد مبارکه 

17

طرح آماده‌سازی توسعه یکم منطقه آزاد چابهار،230 هکتار 

1377

سازمان منطقه آزاد چابهار 

18

 طرح آماده‌سازی اراضی بروجن، (شهرک الهیه) 100 هکتار

1382 

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان چهارمحال‌وبختیاری 

19

طرح آماده‌سازی اراضی جنوب زاهدان 

1384

فرماندهی لشکر 88 زرهی زاهدان 

20

تهیه طرح آماده‌سازی اراضی صنعتی درشهرک صنعتی اردستان 

1385

شرکت شهرک‌های صنعتی اصفهان 

21

 تهیه طرح آماده‌سازی اراضی صنعتی در شهرک صنعتی بادرود

1385

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان فارس 

22

طرح آماده‌سازی و معماری اراضی 95 هکتاری جنوب زاهدان

1386

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان سیستان و بلوچستان

23

طرح آماده‌ سازی و معماری اراضی 85 هکتاری چابهار

1386

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان سیستان و بلوچستان و اتحادیه تعاونی‌های مسکن استان

24

آماده‌سازی بخشی از اراضی منظریه شهرکرد (مرحله دوم)

1386

سازمان مسکن‌وشهرسازی استان چهارمحال‌وبختیاری

25

تهیه طرح آماده‌سازی مراحل اول و دوم اراضی شرق محله 1 زیباشهر چابهار

1388

شرکت تعاونی مسکن فتح‌المبین چابهار

26

مطالعات و تهیه طرح تفصیلی و آماده‌سازی سایت ویلایی منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

1388

سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس

27

آماده سازی 35 هکتار ازاراضی شهرک بهار در چابهار

1389

شرکت تعاونی نظام مهندسی چابهار

28

مطالعات و تهیه طرح های راهبردی، تفصیلی وآماده سازی شهرک مسکونی سیمان سیستان

1389

سازمان مسکن و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان

29

طرح آماده سازی اراضی شمال کمربندی شهید کلانتری شهر چابهار

1389

شهرداری چابهار

30

طرح آماده سازی اراضی متعلق به تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی در زیبا شهر زاهدان

1390

تعاونی مسکن دانشگاه علوم پزشکی سیستان و بلوچستان
نام:  
نام خانوادگی :  
آدرس ایمیل:  نمایش داده نمی شود.  
نظر شما :